VECS VISA CO.,LTD.

บริการรับทำวีซ่าทั่วโลก ตลอด 24 ชม. เราเป็นธุรกิจแบบ ปากต่อปาก จึงทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจและให้เราเป็นผู้ดำเนินจัดการทำวีซ่าให้ด้วยการบริการที่มีคุณภาพ และรวดเร็ว ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการเรา และนึกถึงเราเมื่อต้องการขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ

เราเริ่มจากการเป็นตัวแทนทำวีซ่าให้กับนักเรียนไปเรียนต่างประเทศ และวีซ่าผู้ปกครองที่ไปเยี่ยมนักเรียนที่ต่างประเทศ หลังจากนั้นเราเริ่มมีลูกค้ากลุ่มที่เป็น ดารา นักแสดง กลุ่มข้าราชการ และพนักงานบริษัทเอกชนมาใช้บริการตามลำดับ ด้วยธุรกิจเราเป็นธุรกิจแบบ ปากต่อปาก จึงทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจและให้เราเป็นผู้ดำเนินจัดการทำวีซ่าให้

ด้วยการบริการที่มีคุณภาพและเร็ว ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการเรา และนึกถึงเราเมื่อต้องการขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ